เราจะมีความคิดสร้างสรรค์เหมือนตอนเด็กได้อย่างไร?

เราน่าจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์กันมาก แต่พอโตมาแล้วสิ่งนั้นหายไป อาจจะด้วยระบบการศึกษาและสังคมหลายๆ อย่าง หล่อหลอมให้เราอยู่ในกรอบบางอย่าง

 

แล้วจะทำอย่างไรล่ะ ให้ความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นกลับมา ให้เหมือนว่าเราเรียนอยู่ชั้นอนุบาลตลอดเวลา (ตามชื่อหนังสือ)

 

Mitchel Resnick ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นผู้นำทีมในการคิดค้น Scratch (ถ้าใครมีลูกหลานที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม น่าจะรู้จักดี) ที่ MIT Media lab โดยเขาเชื่อว่า การมี Platform เพื่อให้คนทุกวัยสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

 

Mitchel เสนอแนวคิดของ 4P: Project / Passion / Peers / Play โดยเขาเชื่อว่า

 

“วิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์คือ ทำ Project ตาม Passion ของตัวเอง กับเพื่อนๆ (Peers) ผ่านการเล่นสนุก (Play)”

 

เราควรสร้างสภาพแวดล้อม ให้เอื้อกับการให้คนมาทำ project ที่แต่ละคนสนใจร่วมกัน แทนที่จะบังคับให้ทำ

เราควรสนับสนุนให้เกิดการช่วยกันคิดระหว่างทีม แทนที่จะบอกและสั่งทุกอย่าง (แต่ก็พร้อมช่วยสนับสนุน เมื่อต้องการ)

เราควรส่งเสริมการเล่น ลองผิดลองถูก ทำให้ความผิดพลาด เป็นการเรียนรู้ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

 

สิ่งสำคัญคือ สมดุลระหว่าง “โครงสร้าง” และ “อิสรภาพ” ที่ทำอย่างไร ให้เอื้อต่อการเกิดการคิดสร้างสรรค์ที่สุด

ตึงไปก็ไม่ได้ หย่อนไป ก็ไม่ดี

 

รู้แบบนี้แล้ว เรามาลองปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆ น้อยๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในตัวเรา และทีมของเรากันเถอะ

ลองหาอะไรที่สนใจเหมือนกัน ทำเป็น project ด้วยกัน แล้วคุณอาจจะค้นพบอะไรดีๆ ก็ได้นะ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *