เราจะทำงานเสร็จทุกอย่างที่ต้องการได้อย่างไร

ผมไปอ่านหนังสือชื่อ Finish What You Start เขียนโดย Peter Hollins

เขาสรุปสั้นๆว่า การทำงานเสร็จ คือ การค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆ เหมือนเป็นการฝึกกล้ามเนื้อการเรียนรู้ของคุณ

องค์ประกอบของการทำให้เสร็จ มีอยู่ 3 องค์ประกอบ คือ

  1. สมาธิ

  2. ทำต่อ

  3. กำจัดสิ่งรบกวน

 

2 เทคนิคในการทำงานให้เสร็จ

  1. ตั้งกฎของตัวเอง ดังนี้

  2. ฉันต้องการทำ…

  3. ฉันจะทำ…

  4. ฉันจะไม่ทำ…

 
 

ยกตัวอย่าง สมมุติผมต้องการจะเขียนหนังสือของตัวเอง กฎที่ผมตั้งมีดังนี้

a. ฉันต้องการมีหนังสือเล่มแรก

b. ฉันจะเขียนหนังสือให้เสร็จภายในสามเดือน นับจากนี้

c. ฉันจะไม่เล่น social จนกว่าจะเขียนเสร็จอย่างน้อย 1 บท

 

2. เมื่อคุณคิดจะพลัดวันในการทำงาน ให้ใช้กฎ 10-10-10

 
 

คนเราจะมี 2 โหมด คือ โหมดปัจจุบันกับอนาคต

หลักการ คือ เราจะต้องมองภาพอนาคตว่าถ้าเราทำงานเสร็จแล้วจะได้อะไร

เช่น

โหมดปัจจุบัน: เขียนหนังสือเสร็จ

โหมดอนาคต: ได้หนังสือเล่มแรกของตัวเอง

10 นาที-10 ชั่วโมง-10 วัน

ถ้าเราพลัดวันในการเขียนหนังสือออกไป 10 นาที: ส่งงานบรรณาธิการไม่ทัน

ถ้าเลื่อนออกไป 10 ชั่วโมง: ส่งโรงพิมพ์ไม่ทัน

ถ้าเลื่อนออกไป 10 วัน: ออกงานหนังสือไม่ทัน

การคิดแบบนี้ทำให้เราเห็นผลลัพธ์ในอนคตว่าถ้าเราไม่เขียนหนังสืออีก 10 นาทีนี้ จะเกิดอะไรขึ้น จะเจ็บมากแค่ไหน เป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เราเขียนหนังสือทันที ทำเลย!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *